Regulamin strony internetowej interiumpro.pl

W regulaminie zawarto najważniejsze kwestie porządkujące usługi internetowe świadczone przez właściciela strony na rzecz jej użytkowników. Podstawą prawną regulaminu jest Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 1. Właścicielem strony internetowej interiumpro.pl jest INTERIUM Roman Rauch, z siedzibą przy ul. Dzieci Warszawy 27A/76, 02-495 Warszawa, posługujący się numerem NIP: 7531065645. W rozumieniu regulaminu, właściciel strony jest usługodawcą.

 2. Użytkownikami strony internetowej mogą być przedsiębiorcy, konsumenci oraz przedsiębiorcy na prawach konsumenta. W rozumieniu regulaminu są oni usługobiorcami.

 3. W ramach korzystania ze strony internetowej, usługobiorcy mogą pozostawiać swoje dane osobowe. Sposób oraz szczegółowe cele przetwarzania danych osobowych, w związku z użytkowaniem strony internetowej znajdują się w polityce prywatności i plików cookie, dostępnej w naszym serwisie.

 4. Poprzez stronę internetową interiumpro.pl – użytkownicy (usługobiorcy) nie mogą składać zamówień ani realizować żadnych czynności, bezpośrednio skutkujących nawiązaniem umowy kupna – sprzedaży pomiędzy właścicielem strony a jej użytkownikiem.

 5. Strona internetowa interiumpro.pl umożliwia użytkownikom, nieodpłatne świadczenie usług elektronicznych, rozumianych jako usługi, których wykonanie następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.

 6. W ramach świadczenia usług elektronicznych, wykorzystywane są środki komunikacji elektronicznej, tzn. rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.

 7. Do poprawnego korzystania i współpracy z systememami teleinformatycznymi, nie jest potrzebne spełnienie szczególnych wymagań technicznych, oprócz posiadania urządzenia (np. komputer stacjonarny, laptop, smartfon) z dostępem do internetu oraz aktualną przeglądarką internetową, obsługującą pliki cookie i javascript.

 8. Użytkownicy strony (usługobiorcy) zobowiązani są do korzystania ze strony internetowej interiumpro.pl zgodnie z prawem, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, praw autorskich i własności intelektualnej właściciela strony oraz podmiotów, które na podstawie współprac prezentuje na stronie jej właściciel.

 9. Użytkownicy strony (usługobiorcy) proszeni są – a tym samym zabrania się im bez uprzedniej zgody – wykorzystywania, kopiowania wszelkich treści strony oraz dostarczania za pomocą formularzy lub na adresy elektroniczne, treści o charakterze bezprawnym.

 10. Do usług świadczonych drogą elektroniczną, dostępnych na stronie internetowej interiumpro.pl zaliczają się: formularze kontaktowe, strefa inspiracji oraz strefa architekta.

 11. Poprzez formularz kontaktowy, usługobiorca nieodpłatnie może wysłać wiadomość tekstową do właściciela strony internetowej (usługodawcy) z zapytaniem o interesującą go sprawę. W formularzu musi podać swoje imie, nazwisko, adres e-mail oraz numer kontaktowy. Wysłana wiadomość trafia tylko i wyłącznie do osób upoważnionych przez właściciela strony i jest czynnością jednorazową, nieobligatoryjną w związku z korzystaniem ze strony internetowej. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili oraz bez podania przyczyny zaprzestania korzystania z formularza kontaktowego, poprzez nie uzupełnianie jego pól, nie wysyłanie go, zamknięcie przeglądarki internetowej lub przejście na inną podstronę. 

 12. W strefie inspiracji, usługobiorca może nieodpłatnie zapoznać się z różnymi kategoriami treści, nowościami i aktualnościami z branży wnętrzarskiej, które dostarczane są w postaci artykułów i relacji fotograficznych opracowanych przez usługodawcę. Usługobiorca za pośrednictwem strefy inspiracji nie może wykonywać żadnych czynności ani wchodzić w interakcję z dostarczanymi treściami. Korzystanie ze strefy inspiracji nie jest obligatoryjne podczas korzystania ze strony internetowej. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili oraz bez podania przyczyny zaprzestania korzystania ze strefy inspiracji, poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej lub przejście na inną podstronę. 

 13. W strefie architekta, usługobiorca może nieodpłatnie zapoznać się z krótkimi wpisami przygotowywanymi szczególnie na potrzeby architektów i projektantów wnętrz. Na podstawie odwiedzenia strefy architekta, użytkownicy strony internetowej nie podlegają profilowaniu. Usługobiorca za pośrednictwem strefy architekta nie może wykonywać żadnych czynności ani wchodzić w interakcję z dostarczanymi treściami. Korzystanie ze strefy architekta nie jest obligatoryjne podczas korzystania ze strony internetowej. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili oraz bez podania przyczyny zaprzestania korzystania ze strefy architekta, poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej lub przejście na inną podstronę.

 14. W przypadku wykrycia nieprawidłowości w działaniu usług świadczonych drogą elektroniczną dostępnych na stronie internetowej interiumpro.pl, użytkownik może zgłosić reklamację, pisemnie na adres ul. Grochowska 234/240 lok. U2, 04-368 Warszawa lub elektronicznie na adres: biuro@interiumpro.pl. W reklamacji powinien znaleźć się opis problemu oraz data jego wystąpienia. Usługobiorca powinien zgłosić reklamację nie później niż 14 dni po wystąpieniu nieprawidłowości, pod rygorem utraty roszczeń w stosunku do usługodawcy. Usługodawca zobowiązuje się do odpowiedzi w przeciągu 14 dni od otrzymania reklamacji. 

This site is registered on wpml.org as a development site.